Medical Card Individu dan Syarikat. Insurans Kereta, Travel, Kebakaran! Whatsapp 0134555888 sekarang!

Pengecualian Medical Card Takaful Malaysia

Pengecualian Medical Card Takaful Malaysia

Anda perlu fahami part pengecualian ini. Jangan sampai bila anda tidak di cover anda bising bising cakap tak tau. Ini kita sama sama perlu faham kerana ini polisi syarikat dan semua pencarum wajib memahami dan mematuhi polisi pengecualian ini.

Pengecualian Insurans Takaful Malaysia
Pengecualian Insurans Takaful Malaysia


Manfaat Perubatan (Penjagaan Penghospitalan & Pembedahan dan Rawatan Pesakit Luar)
Tiada bayaran manfaat akan dibuat bagi sebarang perkhidmatan, produk atau keadaan atau
kecederaan yang berpunca dari berikut:

• Pembedahan kosmetik atau rawatan termasuk (tetapi tidak terhad kepada) contohnya dwikelopak mata, jerawat, keloid, parut, tag kulit, alopesia difus / keguguran rambut, dan lainlain, atau untuk rawatan komplikasinya, kecuali apabila diperlukan dari segi perubatan yang disebabkan oleh kecederaan akibat kemalangan dalam tempoh enam (6) bulan dari rawatan utama. Untuk tujuan pengecualian ini “rawatan utama” ertinya rawatan pertama yang diterima semasa merawat kecederaan akibat kemalangan.

• Penjagaan dan rawatan yang berbentuk eksperimen, siasatan dan tidak mengikut piawaian
profesional dan / atau tidak diperlukan dari segi perubatan. Pengecualian ini termasuk (tetapi
tidak terhad kepada) rawatan-rawatan seperti:

• rawatan sel stem, senaman yang berkaitan dan apa-apa komplikasi yang timbul selepas itu.

• penjamin darah.

• rawatan untuk gangguan menopaus, kecuali menopaus yang dipercepatkan secara pembedahan.

• Rawatan bagi kecederaan yang dialami semasa melakukan jenayah atau feloni, atau semasa
di bawah pengaruh alkohol, narkotik atau bahan pengkhayal minda, atau kecederaan yang
disebabkan oleh diri sendiri ketika waras atau tidak waras.

• Sebarang rawatan atau yang berkaitan dengan penyalahgunaan bahan seperti alkohol, narkotik
dan sebagainya.

• Jagaaan jururawat peribadi atau panggilan ke rumah yang diupah oleh Orang yang Dilindungi
atau rawatan-rawatan rehat pulih dari pusat rehat atau pusat jagaan semata-mata untuk tujuan
pemulihan.

• Ubat dan peranti kontraseptif, prosedur pensterilan atau rawatan untuk komplikasinya,
pembalikan prosedur berkenaan dan ujian atau rawatan yang berkaitan dengan disfungsi
seksual atau kemandulan.

• Pemeriksaan dan rawatan yang berkaitan dengan kehamilan, termasuk melahirkan anak,
Kehamilan Ektopik dan Vesikular Mole dan semua komplikasi yang timbul daripadanya.
Bagaimanapun, pengecualian ini tidak digunakan sekiranya keguguran di bawah dua puluh lapan
(28) minggu yang disebabkan oleh kemalangan di bawah pelan perlindungan Penghospitalan &
Pembedahan Berkelompok, tetapi tertakluk kepada had bagi perlindungan tersebut.

• Pembedahan pertukaran jantina dan terapi hormon seks yang berkaitan dengan pembedahan
seumpama itu.

• Pengkhatanan kecuali diperlukan dari segi perubatan untuk rawatan sesuatu penyakit.

• Keadaan yang berkaitan dengan penyakit kelamin, AIDS dan Komplikasi berkaitan AIDS (ARC)
atau sekuelanya, dan sebarang penyakit berjangkit yang memerlukan kuarantin oleh undangundang.Takaful mySME Partner 11

• Terapi alternatif seperti (tetapi tidak terhad kepada) akupuntur, akutekanan, kiropraktik,
osteopati, refleksologi, pembetulan tulang, urut, terapi aroma, rawatan herba, podiatrik,
rundingan dan rawatan dietik, dan sebagainya.

• Vitamin, makanan tambahan, perubatan herba, agen anti obesiti/pelangsingan, pelincir mata
dan sebarang suplemen atau ubat-ubatan yang boleh dibeli di kaunter.

• Sabun, syampu, pembersih, krim vitamin, salap/minyak vitamin, pelembab, pelincir, rawatan
anti-penuaan, pemutihan kulit dan sebarang produk mempunyai kesan yang serupa.

• Gangguan psikotik, mental atau saraf dan keadaan tingkah laku termasuk neurosis dan
manifestasi fsiologikal atau psikosomatik.

• Apa-apa rawatan atau penilaian untuk penyakit kongenital, penyakit keturunan atau perkembangan,
kecacatan dan sebarang keilatan atau komplikasi yang timbul daripadanya termasuk tetapi tidak
terhad kepada sist dermoid, hernia kanak-kanak/hidrokel (semua jenis hernia sehingga usia enam
(6) tahun adalah tidak dilindungi), kaki belantan, Cacat Septum Ventrikel (VSD), Cacat Atrium
Septal (ASD), Thalasemia, mata juling, Heamangioma, dan lain-lain.

• Penyakit atau keilatan bayi baru lahir yang berlaku semasa dalam kandungan atau semasa
kelahiran atau dalam tempoh lima belas (15) hari pertama selepas dilahirkan.

• Apa-apa ujian alahan darah dan topikal termasuk ujian tampalan.

•     Pemeriksaan rutin fzikal, pemeriksaan kesihatan, rawatan pencegahan dan ujian diagnostik
yang tidak berkaitan dengan rawatan atau diagnosis keilatan yang dilindungi.

• Terapi pertuturan dan terapi cara kerja apabila bukan merupakan sebahagian daripada program
pemulihan berikutan penghospitalan akibat trauma, melainkan ia adalah susulan kepada keilatan
pesakit dalam dan tertakluk kepada had-hadnya.

• Sebarang rawatan pembetulan untuk rabun termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut
seperti Ortopik, Stimulasi Visual, Keratotomi Radial, Lasik, Intralase, Xyoptics, Phacik IOL, implan
atau pembedahan penggantian kanta intraokular.

• Semua pembetulan kaca mata atau kanta lekap, kecuali kanta intraokular monofokal dalam
pembedahan katarak.

• Sebarang rawatan atau pembedahan pergigian kecuali apabila diperlukan kerana kecederaan
yang disebabkan oleh kemalangan di bawah perlindungan pelan Penghospitalan & Pembedahan
Berkelompok, tertakluk kepada had-hadnya.

• Penggunaan atau perolehan peralatan luaran (contohnya anggota tiruan, alat pendengaran,
kebok aero dan peralatan bagi penebulan, Tekanan Saluran Hawa Positif Terus-menerus (CPAP),
Dialisis Peritoneal Ambulatori Berterusan (CAPD), alas ortopedik) dan kos sewa peranti tersebut
kecuali semasa penghospitalan di bawah pelan perlindungan Penghospitalan & Pembedahan
Berkelompok tetapi tertakluk kepada had-hadnya. Walau bagaimanapun, sekiranya Orang Yang
Dilindungi mempunyai perlindungan manfaat perubatan utama, ia hendaklah tertakluk kepada
had manfaat masing-masing.
• Kesan daripada radiasi atau kontaminasi akibat radioaktif daripada sebarang sumber.

• Peperangan, rusuhan, penentangan, kekecohan, pemberontakan awam, letupan senjata
peperangan, aktiviti berkaitan dengan keganasan, peperangan nuklear, peperangan/aktiviti
biologi dan kimia.

• Penyakit atau kecederaan yang dialami semasa penerbangan kecuali sebagai penumpang
tambang berbayar dalam penerbangan yang diiktiraf dan beroperasi di laluan udara yang
berjadual dan perjalanan udara menggunakan mana-mana pesawat sewa khas yang dilesenkan
sebagai pengangkutan udara diiktiraf dan diterbangkan oleh krew profesional di antara lapangan
terbang yang ditubuhkan dan diselenggarakan.

• Perkhidmatan bukan perubatan yang disediakan oleh hospital seperti televisyen, telefon, faks,
radio atau kemudahan yang serupa. Caj bagi perkhidmatan ini hendaklah dibayar oleh Orang
yang Dilindungi sebelum keluar dari hospital atau pusat rawatan harian kecuali dinyatakan
sebaliknya.

• Terapi fzikal pesakit luar atau fsioterapi tidak dilindungi dan tidak boleh dirujuk oleh pengamal
perubatan am. Perkhidmatan ini hanya dilindungi apabila dirujuk oleh pengamal perubatan pakar
dan rawatan hendaklah diperolehi dari Juru Fisioterapi yang berdaftar. Orang yang Dilindungi
hendaklah mempunyai pelan perlindungan Penghospitalan & Pembedahan Berkelompok,
tertakluk kepada had-hadnya.

• Terapi pemulihan pesakit luar, kemoterapi, terapi radiasi, imunoterapi, terapi photodynamic,
dialisis buah pinggang dan protokol rawatan terpilih lain (contoh antivirus / terapi interferon
untuk hepatitis / sklerosis multipel, suntikan Lucrin bagi endometriosis, suntikan intra artikular,
dan lain-lain), kecuali Orang yang Dilindungi mempunyai pelan perlindungan Penghospitalan &
Pembedahan Berkelompok, tertakluk kepada had-had manfaat masing-masing.

• Vaksin pencegahan melainkan yang berikut yang digunakan bagi kanak-kanak yang layak sahaja
(tertakluk kepada had manfaat pesakit luar, jika ada):

• BCG (booster);

• Hepatitis B (bayi sehingga berumur 1 tahun);

• Triple Antigen & Hib (bayi sehingga berumur 1 tahun);

• Double Antigen (booster), termasuk Polio Oral;

• MMR;

• Rubella.

• Kos yang ditanggung untuk sumbangan organ badan oleh Orang yang Dilindungi dan kos
pemerolehan organ termasuk semua kos yang ditanggung oleh penderma semasa pemindahan
organ dan komplikasi-komplikasinya.

• Penyiasatan dan rawatan gangguan tidur dan dengkur.

• Perbelanjaan yang ditanggung bagi kanta lekap, penggunaan kosmetik secara luaran/oral/
prosedur pembedahan dan sebarang komplikasi yang timbul daripadanya.

 • Pembedahan  kosmetik  atau  rawatan  termasuk  (tetapi  tidak  terhad  kepada)  contohnya  dwi-
kelopak  mata,  jerawat,  keloid,  parut,  tag  kulit,  alopesia  difus  /  keguguran  rambut,  dan  lain-
lain,  atau  untuk  rawatan  komplikasinya,  kecuali  apabila  diperlukan  dari  segi  perubatan  yang
disebabkan  oleh  kecederaan  akibat  kemalangan  dalam  tempoh  enam  (6)  bulan  dari  rawatan
utama. Untuk tujuan pengecualian ini “rawatan utama” ertinya rawatan pertama yang diterima
semasa merawat kecederaan akibat kemalangan.

• Penjagaan  dan  rawatan  yang  berbentuk  eksperimen,  siasatan  dan  tidak  mengikut  piawaian
profesional dan / atau tidak diperlukan dari segi perubatan. Pengecualian ini termasuk (tetapi
tidak terhad kepada) rawatan-rawatan seperti:

• rawatan sel stem, senaman yang berkaitan dan apa-apa komplikasi yang timbul selepas itu,

• penjamin darah,

• rawatan untuk gangguan menopaus, kecuali menopaus yang dipercepatkan secara pembedahan.

• Rawatan  bagi  kecederaan  yang  dialami  semasa  melakukan  jenayah  atau  feloni,  atau  semasa
di  bawah  pengaruh  alkohol,  narkotik  atau  bahan  pengkhayal  minda,  atau  kecederaan  yang
disebabkan oleh diri sendiri ketika waras atau tidak waras.

•    Sebarang rawatan atau yang berkaitan dengan penyalahgunaan bahan seperti alkohol, narkotik
dan sebagainya.

•    Jagaaan jururawat peribadi atau panggilan ke rumah yang diupah oleh Orang yang Dilindungi
atau rawatan-rawatan rehat pulih dari pusat rehat atau pusat jagaan semata-mata untuk tujuan
pemulihan.

•    Ubat   dan   peranti   kontraseptif,   prosedur   pensterilan   atau   rawatan   untuk   komplikasinya, 
pembalikan  prosedur  berkenaan  dan  ujian  atau  rawatan  yang  berkaitan  dengan  disfungsi  seksual atau kemandulan.

•    Pemeriksaan  dan  rawatan  yang  berkaitan  dengan  kehamilan,  termasuk  melahirkan  anak,
Kehamilan  Ektopik  dan  Vesikular  Mole  dan  semua  komplikasi  yang  timbul  daripadanya.
Bagaimanapun, pengecualian ini tidak digunakan sekiranya keguguran di bawah dua puluh lapan
(28) minggu yang disebabkan oleh kemalangan di bawah pelan perlindungan Penghospitalan &
Pembedahan Berkelompok, tetapi tertakluk kepada had bagi perlindungan tersebut. 

•    Pembedahan pertukaran jantina dan terapi hormon seks yang berkaitan dengan pembedahan
seumpama itu.

•    Pengkhatanan kecuali diperlukan dari segi perubatan untuk rawatan sesuatu penyakit.

•    Keadaan yang berkaitan dengan penyakit kelamin, AIDS dan Komplikasi berkaitan AIDS (ARC)
atau  sekuelanya,  dan  sebarang  penyakit  berjangkit  yang  memerlukan  kuarantin  oleh  undang-
undang.

•    Terapi  alternatif  seperti  (tetapi  tidak  terhad  kepada)  akupuntur,  akutekanan,  kiropraktik, 
osteopati, refleksologi, pembetulan tulang, urut, terapi aroma, rawatan herba, podiatrik, rundingan dan rawatan dietik, dan sebagainya.

•    Vitamin,  makanan  tambahan,  perubatan  herba,  agen  anti  obesiti/pelangsingan,  pelincir  mata 
dan sebarang suplemen atau ubat-ubatan yang boleh dibeli di kaunter.

•    Sabun,  syampu,  pembersih,  krim  vitamin,  salap/minyak  vitamin,  pelembab,  pelincir,  rawatan  anti-penuaan, pemutihan kulit dan sebarang produk mempunyai kesan yang serupa.

•    Gangguan  psikotik,  mental  atau  saraf  dan  keadaan  tingkah  laku  termasuk  neurosis  dan 
manifestasi fisiologikal atau psikosomatik.

•  Apa-apa rawatan atau penilaian untuk penyakit kongenital, penyakit keturunan atau perkembangan, kecacatan dan sebarang keilatan atau komplikasi yang timbul daripadanya termasuk tetapi tidak terhad kepada sist dermoid, hernia kanak-kanak/hidrokel (semua jenis hernia sehingga usia enam (6)  tahun  adalah  tidak  dilindungi),  kaki  belantan,  Cacat  Septum  Ventrikel  (VSD),  Cacat  Atrium  Septal (ASD), Thalasemia, mata juling, Heamangioma, dan lain-lain.

•    Penyakit  atau  keilatan  bayi  baru  lahir  yang  berlaku  semasa  dalam  kandungan  atau  semasa 
kelahiran atau dalam tempoh lima belas (15) hari pertama selepas dilahirkan.

•    Apa-apa ujian alahan darah dan topikal termasuk ujian tampalan.

•  Pemeriksaan rutin    fizikal, pemeriksaan kesihatan, rawatan pencegahan dan    ujian    diagnostik
yang tidak berkaitan dengan rawatan atau diagnosis keilatan yang dilindungi.

•    Terapi pertuturan dan terapi cara kerja apabila bukan merupakan sebahagian daripada program
pemulihan berikutan penghospitalan akibat trauma, melainkan ia adalah susulan kepada keilatan
pesakit dalam dan tertakluk kepada had-hadnya.

•    Sebarang rawatan pembetulan untuk rabun termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut
seperti Ortopik, Stimulasi Visual, Keratotomi Radial, Lasik, Intralase, Xyoptics, Phacik IOL, implan
atau pembedahan penggantian kanta intraokular.

•    Semua  pembetulan  kaca  mata  atau  kanta  lekap,  kecuali  kanta  intraokular  monofokal  dalam 
pembedahan katarak.

•    Sebarang  rawatan  atau  pembedahan  pergigian  kecuali  apabila  diperlukan  kerana  kecederaan  yang disebabkan oleh kemalangan di bawah perlindungan pelan Penghospitalan & Pembedahan Berkelompok, tertakluk kepada had-hadnya.

•    Penggunaan  atau  perolehan  peralatan  luaran  (contohnya  anggota  tiruan,  alat  pendengaran, 
kebok aero dan peralatan bagi penebulan, Tekanan Saluran Hawa Positif Terus-menerus (CPAP),
Dialisis Peritoneal Ambulatori Berterusan (CAPD), alas ortopedik) dan kos sewa peranti tersebut
kecuali  semasa  penghospitalan  di  bawah  pelan  perlindungan  Penghospitalan  &  Pembedahan 
Berkelompok tetapi tertakluk kepada had-hadnya. Walau bagaimanapun, sekiranya Orang Yang
Dilindungi mempunyai perlindungan manfaat perubatan utama, ia hendaklah tertakluk kepada
had manfaat masing-masing.
 
•    Kesan daripada radiasi atau kontaminasi akibat radioaktif daripada sebarang sumber.

•    Peperangan,   rusuhan,   penentangan,   kekecohan,   pemberontakan   awam,   letupan   senjata  
peperangan,  aktiviti  berkaitan  dengan  keganasan,  peperangan  nuklear,  peperangan/aktiviti 
biologi dan kimia.

•    Penyakit  atau  kecederaan  yang  dialami  semasa  penerbangan  kecuali  sebagai  penumpang 
tambang  berbayar  dalam  penerbangan  yang  diiktiraf  dan  beroperasi  di  laluan  udara  yang 
berjadual dan perjalanan udara menggunakan mana-mana pesawat sewa khas yang dilesenkan
sebagai pengangkutan udara diiktiraf dan diterbangkan oleh krew profesional di antara lapangan
terbang yang ditubuhkan dan diselenggarakan. 

•    Perkhidmatan bukan perubatan yang disediakan oleh hospital seperti televisyen, telefon, faks,
radio  atau  kemudahan  yang  serupa.  Caj  bagi  perkhidmatan  ini  hendaklah  dibayar  oleh  Orang 
yang  Dilindungi  sebelum  keluar  dari  hospital  atau  pusat  rawatan  harian  kecuali  dinyatakan 
sebaliknya.

•  Terapi fizikal     pesakit luar   atau    fisioterapi tidak    dilindungi dan   tidak    boleh    dirujuk
oleh    pengamal perubatan am. Perkhidmatan ini hanya dilindungi apabila dirujuk oleh pengamal perubatan pakar dan rawatan hendaklah diperolehi dari Juru Fisioterapi yang berdaftar. Orang yang Dilindungi hendaklah  mempunyai  pelan  perlindungan  Penghospitalan  &  Pembedahan  Berkelompok,  tertakluk kepada had-hadnya.

•    Terapi  pemulihan  pesakit  luar,  kemoterapi,  terapi  radiasi,  imunoterapi,  terapi  photodynamic, 
dialisis  buah  pinggang  dan  protokol  rawatan  terpilih  lain  (contoh  antivirus  /  terapi  interferon 
untuk hepatitis / sklerosis multipel, suntikan Lucrin bagi endometriosis, suntikan intra artikular,
dan lain-lain), kecuali Orang yang Dilindungi mempunyai pelan perlindungan Penghospitalan &
Pembedahan Berkelompok, tertakluk kepada had-had manfaat masing-masing.

•    Sabarang  vaksin  pencegahan  kecuali  yang  dinyatakan  di  bawah  garis  panduan  Kementerian 
Kesihatan  Malaysia  yang  dikenakan  kepada  kanak-kanak  yang  layak  sahaja  (tertakluk  kepada 
had manfaat pesakit luar, jika ada).

•    Kos  yang  ditanggung  untuk  sumbangan  organ  badan  oleh  Orang  yang  Dilindungi  dan  kos 
pemerolehan organ termasuk semua kos yang ditanggung oleh penderma semasa pemindahan organ dan komplikasi-komplikasinya.

•    Penyiasatan dan rawatan gangguan tidur dan dengkur.

•    Perbelanjaan  yang  ditanggung  bagi  kanta  lekap,  penggunaan  kosmetik  secara  luaran/oral/prosedur pembedahan dan sebarang komplikasi yang timbul daripadanya.




Berminat nak apply Medical Card Terbaik? Whatsapp FairuzRamli 0134555888







Copyright © Insurans Takaful Malaysia Terbaik Designed by azhafizah.com