Medical Card Individu dan Syarikat. Insurans Kereta, Travel, Kebakaran! Whatsapp 0134555888 sekarang!

Takaful MySME Partner

Takaful MySME Partner

Takaful MySME Partner
Takaful MySME Partner
Download Brochure <SINI>

Terdapat banyak manfaat yang boleh didapati dalam Pelan ini. Sila perhatikan jadual di bawah:

Perkara
Manfaat (dalam RM)
Pelan 1
Pelan 2
Pelan 3
Pelan 
4
Pelan 5
(A)
Manfaat Pesakit Dalam dan Pembedahan Jagaan Harian

1.
Bilik dan Penginapan Hospital Harian
(Maksimum 180 hari bagi setiap satu keilatan)
80
150
200
250
350
2.
Unit Rawatan Rapi
(Maksimum 30 hari bagi setiap satu keilatan)
Caj sebenar1
3. Bekalan dan Khidmat Hospital
4. Lawatan Pakar Perubatan Dalam Hospital
(Maksimum 180 hari bagi setiap satu keilatan)
5. Yuran Pembedahan
6. Yuran Pakar Bius
7. Yuran Bilik Pembedahan
8. Pendapat Pembedahan yang Kedua
9. Pembedahan Harian
10. Yuran Ambulans
11. Elaun Tunai Harian Hospital Kerajaan Malaysia
(Maksimum 180 hari bagi setiap satu keilatan) 80 100 150 180 200
12.
Yuran Laporan Perubatan
80 bagi setiap satu keilatan
(B)
Manfaat Pesakit Luar

1.
Ujian Diagnosis Sebelum Penghospitalan
(dalam tempoh 60 hari sebelum pembe
dahan harian atau penghospitalan)

2.
Rundingan Pakar Sebelum Penghospitalan
(dalam tempoh 60 hari sebelum pembe
dahan harian atau penghospitalan)

3.
Rawatan Selepas Penghospitalan
(dalam tempoh 60 hari selepas discaj
hospital)

4.
Rawatan Kecemasan Kemalangan Pesakit
Luar (termasuk rawatan susulan sehingga
60 hari)

5.
Rawatan Kecemasan Pergigian Akibat Kema
langan (termasuk rawatan susulan sehingga
14 hari)

6.
Rawatan Kanser Pesakit Luar

7.
Rawatan Dialisis Buah Pinggang Pesakit Luar

Had Tahunan Keseluruhan bagi (A) & (B)
12,000
35,000
60,000
80,000
100,000

Perbelanjaan Pengebumian
5,000


Secara Umumnya:

1- Pelan Manfaat Pekerja yang Ideal dengan Perlindungan KomprehensifDireka khas untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana (SME) dengan pekerja 5 hingga 150 oranga sahaja.

2- Pilihan Perlindungan Perubatan dan Hayat 
Pelbagai pelan yang ada bagi Hayat Bertempoh Berkelompok dan Penjagaan Penghospitalan & Pembedahan Berkelompok. Ia merupakan pelan yang terbaik bagi memenuhi keperluan pekerja dan bajet anda. Murah dan Berbaloi.

3- Manfaat Pilihan bagi Mempertingkatkan PerlindunganManfaat pilihan perlindungan tambahan membolehkan anda untuk menyesuaikan perlindungan pekerja anda untuk memenuhi keperluan unik mereka.

4- Akses Mudah dan Selesa untuk Penjagaan PerubatanNikmati akses mudah kepada rawatan perubatan di hospital dan klinik panel kami di seluruh negara untuk keadaan yang dilindungi. Begitu banyak pilihan hospital dan klinik panel kami.

5- Proses Pendaftaran yang MudahTiada pemeriksaan perubatan untuk syarikat dengan 10 atau lebih pekerja. Bagi syarikat yang kurang daripada 10 pekerja, hanya pengakuan kesihatan peribadi diperlukan. Mudah kan?


Jadual Manfaat Asas Hayat Bertempoh


Jumlah Perlindungan Asas (RM)


Pelan
1
Pelan
2
Pelan
3
Pelan
4
Pelan
5
Pelan
6
Pelan
7
Pelan
8
Pelan
9
Kematian
semua sebab)
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Keilatan
Menyeluruh dan
Kekal
semua sebab)
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Keilatan Separa
Kekal (semua
ebab – seperti
Skala Pampasan bagi Keilatan Separa Kekal)
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Penyakit
Membawa Maut
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000Skala Pampasan bagi Keilatan Separa Kekal


Deskripsi Kejadian yang Perlu Dibayar
% daripada Jumlah Perlindungan Asas
1. Kehilangan semua jari dan kedua-dua ibu jari
100%
2. Kehilangan penglihatan pada satu mata
50%
3. . Kehilangan lengan
a) pada bahu
b) antara bahu dan siku
c) pada siku
d) antara siku dan pergelangan
e) pada pergelangan
100%
100%
100%
100%
100%
4. Kehilangan kaki
a) pada pinggul
b) antara lutut dan pinggul
c) lutut ke bawah
100%
100%
100%
5. Hilang Pendengaran
a) kedua-dua belah telinga
b) sebelah telinga
75%
15%
6. Kehilangan keupayaan bertutur
50%
7 . Kehilangan jari
a) Empat jari dan ibu jari satu tangan
b) Empat jari satu tangan
c) Ibu jari
i) kedua-dua ruas
ii) satu ruas
d) Jari telunjuk
i) tiga ruas
ii) dua ruas
iii) satu ruas
e) Jari Hantu
i) tiga ruas
ii) dua ruas
iii) satu ruas
f) Jari manis
i) tiga ruas
ii) dua ruas
iii) satu ruas
g) Jari kelingking
i) tiga ruas
ii) dua ruas
iii) satu ruas
h) Metakarpus
i) pertama atau kedua (tambahan)
ii) ketiga, keempat atau kelima (tambahan)
i) Jari-jari kaki
i) kesemua jari pada satu kaki
ii) ibu jari kaki, kedua-dua ruas
iii) satu ruas ibu jari kaki
iv) selain ibu jari kaki sekiranya kehilangan
lebih dari satu jari kaki, setiap satu
50%
40%


25%
10%

10%
8%
4%

6%
4%
2%

5%
4%
2%

4%
3%
2%

3%
2%
15%
5%
2%
1%

Copyright © Insurans Takaful Malaysia Terbaik Designed by azhafizah.com